Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2013

bananafish
bananafish
8357 c9a1 420
Reposted fromzakath zakath viazazu zazu
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
bananafish
Wcale nie jestem aż tak niezwykła, nieprzewidywalna. Nie trzeba mnie było ciągle zaskakiwać, robić niespodzianek. Chciałam tylko być kochana. Tak po prostu.
Kochana.
— Agnieszka Lingas-Łoniewska, W szpilkach od Manolo
Reposted frommefir mefir
bananafish
Play fullscreen
"Kłamałem więcej niż kiedykolwiek chciałbym przyznać,
A w moich żyłach płynęła krew zimniejsza niż stal.
Dlatego dzisiaj jestem całkiem sam
Mój nieznajomy, czy widzisz to co ja? "
Reposted frominpassing inpassing viamefir mefir

June 27 2013

bananafish
6669 2f58
Reposted frombezemnieomnie bezemnieomnie vianebthat nebthat
bananafish
6495 9d27
Reposted frombezemnieomnie bezemnieomnie vianebthat nebthat
bananafish
2861 845a 420
masz rację Mała Mi - spanie jest cudowne.
Reposted fromnaaaaaaat naaaaaaat vianebthat nebthat
bananafish
4723 ce8c 420
Reposted frompffft pffft viazazu zazu

May 02 2013

bananafish

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/28905/_MG_8041.jpeg
http://i.wp.pl/a/f/jpeg/28905/_MG_7922.jpeghttp://i.wp.pl/a/f/jpeg/28905/_MG_7941.jpeghttp://i.wp.pl/a/f/jpeg/28905/_MG_7972.jpeghttp://i.wp.pl/a/f/jpeg/28905/_MG_7958.jpeghttp://i.wp.pl/a/f/jpeg/28905/_MG_7704.jpeghttp://i.wp.pl/a/f/jpeg/28905/_MG_7959.jpeg

Kozubnik
- ruined mountain resort who before 1989 belonged to the polish communist elite.
Little Beskids mountain range, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahibernacja hibernacja
5085 abe1
bananafish
1709 3fe9 420
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaandzxa89 andzxa89
bananafish

muffinmachine:

muffinmachine:

the internet laughs at my inability to read goddamn captchas

outfit based on some concept outfits

i dont like this

but at least i can remove it from my computer now

update im still bad at captchas i got locked out again for like two hours

(via evangelizer)

bananafish
2559 cf6a 420
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viaillustrate illustrate
1084 be24 420
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaillustrate illustrate
bananafish
bananafish
5765 8480 420
jak zapakować pieniądze na prezent
bananafish
6721 84a8 420
Reposted fromfilmowy filmowy
bananafish
0427 eb64 420
Reposted fromcolourme colourme viabatmanisawsome batmanisawsome
bananafish
2843 c2ea 420
Reposted fromIriss Iriss viaxvcth xvcth
bananafish
Reposted fromlululemony lululemony viaglaadyss glaadyss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...