Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2013

bananafish
W wersji fonetycznej wierszyk ten brzmi identycznie w obu językach i ma swoje (oczywiście inne) znaczenie w jednym i drugim. Jest to chyba jedyny wiersz na świecie o takich właściwościach.

Wersja polska: 

Oko trę, że mam ból
 Taki los komu żal ?
 oko trę, pali sól
 O madame, kulą wal
 Ile trosk, ile burz,
 a krew kipi, wre ,
 O madame, oto nóż
 O, madame, oto mrę

 wersja francuska:

 O, contrain je m'emboulle,
 Taquilosse, comme ou jalle?
 O, cotrain, polissoule
 O madame, coulon valle!
 Il est trosque, il est bouge,
 A ma creve qui pis vrai
 O, madame, o tonuche
 O, madame, o tome rain
— Julian Tuwim
Reposted fromsteppen steppen viahibernacja hibernacja
bananafish

The Notebook
Reposted frommyname myname viafilmowy filmowy
Sponsored post
feedback2020-admin
bananafish
0901 7da9 420
Reposted fromzapiski zapiski viahibernacja hibernacja
bananafish
4807 7d05 420
EL13
bananafish
3757 d7e0 420
in Bruges
Reposted fromBeatrix Beatrix viahibernacja hibernacja
bananafish
9363 8d36 420
photography of Théo Gosselin
Reposted fromautunno autunno viahibernacja hibernacja
bananafish
0560 3581
Reposted fromnebthat nebthat
bananafish
3622 b97a 420
igor kulikowski, historie, w których nic się nie dzieje
Reposted fromzazu zazu viamefir mefir

May 01 2013

bananafish
9941 d42a
Reposted fromarwen arwen viahopelesswanderer hopelesswanderer
bananafish
8795 d5a1 420
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viamefir mefir
bananafish
4111 3e97 420
Reposted frommylover mylover viahopelesswanderer hopelesswanderer
bananafish
8939 c3af 420
Reposted fromfatasfuck fatasfuck viaredheads redheads
bananafish
1242 9d6c 420
Reposted fromzapiski zapiski viamefir mefir
bananafish
Ilu jest takich, co doskonale radzą sobie z każdą atrapą życia, ale gdy przychodzi do prób na życiu prawdziwym - trzęsą im się ręce? Prymusi w naukach bez znaczenia, celujący w odpowiedziach na pytania niezdatne, wszystkowiedzący minutę po.
— Jacek Dukaj - Lód
Reposted fromkrzyk-ciszy krzyk-ciszy viamefir mefir
bananafish
0072 281e 420
Reposted frommissdark missdark viamyshirt myshirt

April 15 2013

bananafish
6711 11aa 420
Reposted fromdeusexmachina deusexmachina viatashi tashi
5525 9e0f 420

2headedsnake:

A boy sits reading a book amid the ruins of a London bookshop following an air raid on October 8, 1940.

Reposted fromerial erial viainajaa inajaa

March 29 2013

bananafish
0767 a46f 420
Reposted fromursa-major ursa-major

March 28 2013

bananafish
0101 536b 420
Reposted fromursa-major ursa-major

March 27 2013

bananafish
3948 4388 420
Reposted fromursa-major ursa-major
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...